Bogholderi og bogføring

Regnskabskurser.dk er din genvej  til efteruddannelse og ny viden inden for regnskab, økonomi, bogføring, bogholderi, årsafslutning mv. både for øvede og begyndere...

nyhed_Bogholderi og bogføring
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 23. november 2022

Bogholderi og bogføring

På Luca Paciolis tid i slutningen af 1400-tallet (LP er krediteret for at være den først,e der beskriver af det dobbelt bogholderi i bogform) bogførte man i store regnskabsbøger og skrev formentlig med fjerpen. Helt frem til opfindelsen af PCen og eletroniske ’regnskabsbøger’ bogførte man - stadig ved håndkraft - sine køb og salg i en såkaldt ’kasserapport’, enten løbende igennem dagen eller ved dagens afslutning.

Kasserapporter fås sjovt nok stadig hos velassorterede boghandlere m.fl. Efter dagens registreringer talte man alle ind- og udbetalinger sammen og stemte saldoen af med hvor mange penge der var i kassen. Stemte det hele overens, kunne man bogføre kladden, og starte på en frisk kasserapport dagen efter.

Bogføring er således en registrering af alle økonomiske transaktioner i en virksomhed, hovedsageligt køb og salg.

Bogføringsloven
Bogføringsloven dikterer hvordan et bogholderi skal skrues sammen, og hvad det skal indeholde.
Bl.a finder man følgende krav:

"Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang.

Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.

Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet."

Bogføringsprincipper
Bogføringen foregår i et såkaldt ’dobbelt bogholderi’ og foretages efter ’det dobbelte bogholderis principper’. Her er der tale om relativt simple bogføringsteknikker. Teknikker som du kan lære om på f.eks. et grundlæggende regnskabskursus eller kursus om bogføring for begyndere.

Momsregnskab
Hvis du bliver momsregistreret pga. virksomhedens aktiviteter, skal du også lave momsregnskab.
Momsregnskab laves enten hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år. Det afhænger af omsætningens (salgets) størrelse. Momsreglerne kan du lære på et momskursus.

Et momsregnskab føres adskilt fra selve årsregnskabet, men bogføres samtidigt med køb og salg, efter leveringsprincippet/faktureringsprincippet, da momsen knytter sig til de løbende køb og salg.

Nu til dags sidder man normalt ikke og foretager sin bogføring i bøger eller kolonnehæfter. Man benytter elektroniske regnskabsprogrammer – og dem findes der et hav af ude på markedet. Det er i sidste ende et spørgsmål om temperament om hvilket regnskabsprogram man skal vælge.

Men fordelen ved at benytte regnskabsprogrammer frem for kolonnehæfter mv. er åbenlys – maskiner kan regne hurtigere end mennesker. Og tid er en kostbar ressource.


Anbefalede kurser
Regnskab | Moms | Skat