Årsregnskab - Introduktion

Regnskabskurser.dk er din genvej  til efteruddannelse og ny viden inden for regnskab, økonomi, bogføring, bogholderi, årsafslutning mv. både for øvede og begyndere...

nyhed_Årsregnskab - Introduktion
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 28. oktober 2022

Årsregnskab - Introduktion

Når du har en erhvervsmæssig virksomhed, skal du lave virksomhedens endelige regnskab for året, der er gået, inden du kan oplyse din virksomheds resultat. Det er nemlig der, du finder de tal, du skal oplyse. Det er vigtigt, at du har bogført løbende gennem året, for at du kan lave regnskabet.

Et regnskabsår er den periode, hvor du løbende bogfører virksomhedens indtægter og udgifter. For selvstændige følger perioden altid kalenderåret og løber derfor frem til 31. december. Når året er slut, skal du i gang med at lave årsregnskabet. Hvis du har startet din virksomhed op i løbet af året f.eks. 1. august, vil dit regnskabsår være fra 1. august - 31. december.

Når året er gået, kan du gå i gang med at lave dit regnskab for regnskabsåret. Du skal bruge regnskabet til at finde dit resultat, som du skal selvangive senest 1. juli året efter.

Tal og oplysninger, du skal oplyse til SKAT
→ Din virksomheds overskud eller underskud før renter (resultat)
→ Din virksomheds renteindtægter eller renteudgifter
→ Din virksomheds regnskabsoplysninger

Sådan finder du virksomhedens resultat
Kort fortalt finder du frem til virksomhedens resultat i regnskabet ved at opgøre de indtægter og udgifter, du har bogført i løbet af året. Du skal huske at medregne privatandele (gælder kun selvstændige) og korrigere med f.eks. afskrivninger på driftsmidler og andre skattemæssige korrektioner. Det er virksomhedens resultat før renter, du skal bruge.

Har du haft flere indtægter end udgifter, vil resultatet være et overskud. Har du haft flere udgifter end indtægter, vil resultatet være et underskud.

I regnskabet skal du også opgøre virksomhedens renteindtægter og renteudgifter.

Du kan se, hvordan du laver et regnskab, og hvor i regnskabet du finder tallene, i afsnittet om regnskabets opbygning.

Sådan finder du regnskabsoplysningerne
Udover virksomhedens resultat og renter, skal du også oplyse nogle regnskabsoplysninger. Hvis du er nystartet virksomhed vil din omsætning ret ofte være under 300.000 kr. de første år, og du kan derfor nøjes med at oplyse:

→ Virksomhedens cvr-nr.
→ Skyldig eller tilgodehavende moms, hvis du er registreret for moms.
→ Om din virksomhed er fritaget for at afgive regnskabsoplysninger - det gør du i rubrik 301 og evt. 302.
→ Oplysninger om revisorbistand.

Hvis din omsætning har været over 300.000 kr., skal du oplyse flere regnskabstal, som du finder i resultatopgørelsen og balancen.

Regnskabets opbygning
Et regnskab skal bestå af en såkaldt resultatopgørelse og en balance.

Resultatopgørelsen
viser din virksomheds samlede indtægter og udgifter. Det er i denne del af regnskabet, du finder din virksomheds over- eller underskud og de renteindtægter eller renteudgifter, som du skal oplyse.

Balancen
er en opgørelse over det, din virksomhed ejer og har af værdier (såkaldte aktiver), og det virksomheden skylder og har af gæld (såkaldte passiver). Aktiverne kan f.eks. likvide midler, debitorer (kunder der endnu ikke har betalt), varelager, inventar og maskiner. Passiver er den kapital, du som ejer (gælder kun selvstændige) har indskudt i virksomheden (egenkapitalen) og eventuel gæld, f.eks. skyldig moms, leverandører, banklån m.v.. Dine passiver og aktiver skal altid stemme. Korrekt værdiansættelse af aktiver (værdier) og værdiansættelse af passiver (gæld) er en meget vigtig opmærksomhed i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Hvis du er momsregistreret er det i balancen, du finder den skyldige moms, som du skal oplyse i TastSelv.

Skal du bruge en revisor?
Det er ganske tilladt for selvstændigt erhvervsdrivende at lave årsregnskabet selv uden fremmed hjælp. Mangler du viden herom kan du lære det hele på et grundlæggende regnskabskursus.

Alternativ kan du naturligvis altid hyre bogholderihjælp eller en revisor til at klare det hele for dig.
Men de koster penge... Så hvis din virksomhed ikke er særlig kompliceret, kan du formentlig godt klare det hele selv - hvis du altså lige lærer hvordan man gør forinden.


Anbefalede kurser
Regnskab | Moms | Skat